Schrijven is een vak

Of je het leuk vindt of niet: ieder mens leert schrijven op school. Het begint met de letters, dan korte woorden, gevolgd door zinnen, opstellen en hele werkstukken. Aan het einde van de middelbare school kan iedereen schrijven. Toch?

Uitgevers van non-fictie (niet-romans) zijn afhankelijk van mensen die hun kennis willen delen. Na een aantal gesprekken worden afspraken gemaakt waar de tekst aan moet voldoen, voor wanneer de tekst ingeleverd moet worden en wat de verdiensten zijn voor de schrijver. Er is een nieuwe auteur geboren. Maar hoe zit het met zijn schrijftalent? Hoe levert hij een kwalitatief goed manuscript aan dat aantrekkelijk is voor elke uitgever?

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de auteur. In de praktijk blijkt dat het ingeleverde werk steeds minder voldoet aan de gestelde eisen. Een auteur kan goede kennis van zaken hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat hij in staat is om zijn kennis in woorden om te zetten. Als hij daar moeite mee heeft, kan dit grote gevolgen hebben voor de uitgever, die dan te maken kan krijgen met: