Bedankt voor de introductie van voorwoord en epiloog

Ondernemer Sandra leverde van de week haar boek manuscript aan. Het ging over een informatief boek van 50 pagina’s. Informatieve boeken (of non-fictie) hebben meestal een inleiding of een voorwoord. Sandra had dat goed begrepen. Ze had niet alleen een voorwoord, maar ook een proloog, een introductie en een dankwoord. Een beetje veel van het goede op het aantal pagina’s dat ze had, maar met wat aanpassingen hebben we alle informatie kunnen verwerken.

De verschillende onderdelen hebben zeker een taak. Ze zijn niet verplicht en kunnen rustig weggelaten worden als geen informatie voorhanden is of wanneer er geen tijd is om hier aandacht aan te besteden. Op haar verzoek geef ik een overzicht.

Wat staat er zoal in elk van deze onderdelen?
• Inleiding of introductie (bijzonder aan te raden)
Hierin beschrijf je waar je boek over gaat. Dat kan met een korte beschrijving per hoofdstuk of met het benoemen van het doel van je boek als geheel. In de inleiding kun je ook de probleemstelling aankaarten en de manier hoe het boek tot stand is gekomen, bijvoorbeeld de uitwerking van een onderzoek. Over het algemeen schrijft de auteur zelf de inleiding.
• Voorwoord of proloog (niet verplicht)