Schrijvers van 13 in de knop

Voor het weekend ontving ik de eerste vijf hoofdstukken van een verhaal. Het was geschreven door een meisje van 13.

Levend verhaal
Het werd een aangename verrassing. De eerste zin pakte me al. Het verhaal nam me op en mijn pen lag werkloos naast een blanco vel papier. Ik had geen behoefte aan het maken van correcties en/of aantekeningen. Het verhaal leefde.

Waardering voor schrijvende kinderen
Zo zijn er natuurlijk nog veel meer kinderen die een goed verhaal weten te vertellen. Laten ze dat vooral blijven doen. De begeleiding ervan hoeft niet heel strak en gericht te zijn op spelling en grammatica. Waardering voor het feit dat ze schrijven is de eerste behoefte.

Auteursinstructie essentieel voor goed manuscript

Auteurs hebben schrijfinstructie nodig. Een goede instructie biedt handvatten om een verantwoorde tekst te kunnen schrijven. Als de uitgever geen goede instructie geeft, krijgt hij een manuscript die meer tijd en geld kost dan dat het hem oplevert. Een instructie is meer dan vertellen wat je wilt.

Elke uitgever heeft wensen met betrekking tot de structuur, spelling en stijl van zijn producten. Leg dit vast. Daarnaast heeft elk product specifieke kenmerken waar een auteur gebruik van kan maken of waarmee hij aan de slag moet. Ook dit moet vastgelegd worden. Elk voorkomend onderdeel moet terug te vinden zijn in de auteursinstructie.

In de instructie staan niet alleen afspraken, maar ook voorbeelden. Gebruik alleen de voorbeelden die toegepast mogen worden. Vermeld daarnaast tips voor het aanbrengen van tekststructuur, zoeken van beeldmateriaal, hoe de documenten op te slaan, verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.